Vi har aldri gått denne veien før

Vi har aldri gått denne veien før er en gripende og tankevekkende tolking av tegnene som preger tiden vi lever i. Vi har så lett for å tenke at Gud er bare god og glemme at Han også er hellig