Velkommen til en LIVSVIKTIG-stund

Lørdag 22.10. kl 15.30 i Bergen Kristne Bokhandel
«Livsviktig – om å ruste seg til reisa» er tittelen på boka som Sølvi Helen Hopland Aemmer ga ut i 2021. Under samlingen vil hun formidle fra boken og synge egne sanger. 
Hun har gitt ut flere album med selvskrevne sanger og er også kjent som fyrvertinne på Ulvesund fyr med utsikt mot Stadhavet og Sildagapet. Fyret drifter hun med kafé, overnatting og ulike arrangement. Hun er ei kreativ dame med god formidlingsevne, og har mye klokt på hjertet. Åtte år etter at hun mistet mannen sin av kreft, kom boken «Livsviktig. Om å ruste seg til reisa». 

Fra boken vil hun komme inn på ulike tap i livet, og sorgreaksjoner som en kanskje ikke har sett på som sorgreaksjoner, og å spille på lag med sorgen som en kraft. I dette snakker hun om
– å finne igjen og holde fast på gleden
– å stå sammen gjennom kriser
– å la det vonde fare med fred