Utstillinger

Kunst kan berike både åndelig og mentalt, – som litteratur også kan gjøre. I butikklokalet har vi hele tiden salgsutstilling der ulike kunstnere blir presentert.

Solrunn Nes

Fra oktober 2021 og fram mot jul, presenterer Solrunn Nes et utvalg av sine ikoner i Bergen Kristne Bokhandel. Besøkende vil få inntrykk fra en kunstform som blir møtt med økende interesse og undring. Den tradisjonsrike ikonkunsten har estetiske og symbolske kvaliteter som appellerer til mange mennesker i vår tid.

Liv Benedicte Nielsen

N. debuterte på Høstutstillingen 1964 med tresnittene Via Dolorosa. Året etter holdt hun sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet. Hun uttalte dengang at det var det indre liv, selve livets mysterium, som opptar henne mest og som hun prøver å gi uttrykk for gjennom sine arbeider: Det synlige skal vitne om det usynlige. Denne grunnholdningen har siden preget hennes kunst.

Bendik Saxegaard

Studerte ved Kunsthøgskolen i Bergen