Som en av hans

Hvordan er det å møte Jesus? Ikke bare gjennom forkynnelse, lovsang og mirakler, men ansikt til ansikt, som menneske. Hva gjør det med en?

Jan Rettedal tar for seg et knippe på godt tjue personer som møtte Jesus i hans samtid, slik vi hører om dem i Bibelen, og hva dette møtet gjorde med dem. Gjennom et bedre kjennskap til menneskene som sto rundt Jesus, trer Mesteren tydeligere frem