Selja

Skottland har Iona, England har Lindisfarne og Frankrike har Mont St. Michel. Noreg har heilagøya Selja. På den vesle øya ved Stad ligg det største ruinanlegget i landet, i eit makelaust landskap. Klostertårnet står att i full høgde, og oppe i fjellsida ligg store terrassar framfor heilagstaden Sunnivahola.

Ingen kjem til Selja utan å undre seg. Og ingen reiser derifrå urørd.