PLUSSORD – 365 ANDAKTER

I tillegg til andakter som tidligere har blitt formidlet via sosiale kanaler som Instagram og Facebook, har Egil Svartdahl skrevet nye andakter for hver uke til denne boken. Ta deg tid, morgen eller kveld, og nyt de livsnære og Jesusforankrede ordene i Plussord.