Om salmene

Salmenes bok er en rikholdig bønnebok, og det er en særlig kjær bok for mange kristne som har sansen for poesi. Likevel er det mangt i disse salmene som inneholder fremmede uttrykksmåter, og til dels ubehagelig innhold. Som mange andre før meg har jeg gjerne «hoppet over» enkelte vanskelige vers om for eksempel hevn over fiender, i bruken av salmene i eget bønneliv. For hvordan skal vi egentlig forholde oss til disse versene?

En som ikke viker unna og «hopper over» disse versene, men som tar tak i dem og ser nøye på dem, er C. S. Lewis. I boken hans «Om salmene», som nylig har kommet ut på norsk, tar han nettopp tak i de vanskelige versene i Salmenes bok. Å lese denne boken ga meg endelig noen retningslinjer for hvordan jeg kan tenke om disse versene. Det er nok ikke alt jeg nødvendigvis er enig i, men jeg er takknemlig for at han bidrar til å gi et språk rundt disse versene, et språk som jeg ikke har hatt før. Bare det at noen løfter fram og ser nærmere på det som er krevende, og setter ord på tanker rundt det, har vært nyttig for meg.

Som Lewis påpeker er det vanskelig å overse de krevende versene, for «de onde bitene er flettet sammen med de mest utsøkte perler». Han påpeker også at: «Hvis vi tror at Den hellige skrift er «skrevet for at vi skal lære av det» (Rom 15:4), eller at den eldgamle tradisjonen med å bruke Salmene i kristne gudstjenester ikke strider fullstendig mot Guds vilje, bør vi prøve å få noe ut av dem». Lewis minner også om at Jesu språk og sinn var tydelig gjennomsyret av Salmene. Derfor er det viktig å få verktøy som kan hjelpe oss til å reflektere over disse salmene. 

Når det gjelder salmene der ønsker om hevn og dom kommer til uttrykk viser forfatteren blant annet til at en del av disse reaksjonsmønstrene er en naturlig reaksjon på at en er voldt urett, og at det tyder på at man både tar rett og galt alvorlig, og at tanken om den rettferdige Gud alltid er i bakgrunnen. Vi har alle syndet og voldt vår neste urett. Ved å lese salmene der sinnet over urett får komme til uttrykk kan vi også komme til en dypere syndserkjennelse, når vi tar inn over oss den smerten vi har påført andre ved våre synder. Så kan vi få ta imot nåden og tilgivelsen fra den både lidende og seirende, frigjørende konge, som vi også møter i Salmenes bok. Det er så mye rikt og godt i salmene som kan gi oss et rikere bønne- og kristenliv, og det kan være nyttig med noen tanker og verktøy på veien fra de som har gått foran.