Nakne uten skam

Den seksuelle revolusjonen har kanskje mer enn noe annet påvirket vår kultur og forandret vårt syn på kjærlighet og seksualitet. I denne boken analyserer Stefan Gustavsson den seksuelle revolusjonens røtter og viser hvilket gjennomslag og hvilke konsekvenser den har fått.

Som en kontrast til den seksuelle revolusjonen står i dag det klassisk kristne synet på kjærlighet og seksualitet. Forfatteren går gjennom Bibelens undervisning – fra skapelsestekstene via Høysangen til Jesus og Paulus – og belyser hvordan tekstene gjennomgående gir et virkelighetsforankret og livsbejaende perspektiv på kropp, sex og kjærlighet og ekteskap. Langs veien besvarer han også mange av de vanskeligste spørsmålene og innvendingene mot det kristne synet på sex.