La det gode skje

Fader vår skrevet for små barn

Med enkel tekst og fine illustrasjoner blir de små barna kjent med innholdet i Fadervår.