Jesus hører når du ber

Sarah Young har hentet inspirasjon fra eget bønneliv og sin nære relasjon med Jesus og har skrevet ærlige bønner for deg som:

  • har bedt i mange år, men ønsker fornyelse i bønnelivet
  • vil be Guds løfter hentet rett fra Guds Ord
  • opplever vanskelige tider
  • er ny i troen og usikker på hvordan du skal begynne å be
  • ønsker å engasjere deg mer i bønn

Hver andakt inkluderer skrifthenvisninger, slik at du lett kan slå opp i Bibelen og lese Guds løfter der.

Når du setter av tid i bønn, vil det styrke din relasjon til Gud og endre hjertet ditt.