Jeg tror du er her

Avvæpnende ærlig og med stor innsikt skriver Henrik Højlund en bok som stiller seg tett på leseren – nær troen, nær livet og nær tvilen. Møtet han får med en tilsynelatende fremmed kultur og trospraksis i Etiopia setter en refleksjon i gang:
Er det mulig å tro med mer spontan overbevisning og mindre sjenanse? Kan også en tilbakeholden skandinav gi troen plass i livets dagligrom – sånn helt uten forbehold?

Boken er oversatt av Ingvild Hellenes