Hverdagsteologi

Mary Wiley

Teologi er læren om Gud – hva han har gjort, gjør og vil gjøre i verden. Teologi er ikke forbeholdt dem med formell utdannelse eller ansatte i kirke og menighetsliv. Nei, læren om Gud angår oss alle i vår hverdag. Den angår spørsmålene vi har og avgjørelsene vi må ta, den angår det store og det små, det utfordrende og det dagligdagse. Teologien utgjør fundamentet for troen vår og berører hele vår eksistens.

Studieopplegget er delt inn i åtte kapitler – les dem gjerne over en periode på åtte uker.