«Hold ut mitt barn» av Haldis Totland Reigstad

Ny diktsamling fra Haldis Reigstad! Her kan vi lese over 80 nyskrevne dikt, med en kort betraktning i tilknytning til hvert dikt. Slik får vi innsikt i noen av Haldis sine tanker bak diktet, eller bibelversene som inspirerte diktet. På denne måten kommer vi enda nærmere dikteren og får nye perspektiver på diktene vi leser. Haldis sine dikt er oppbyggelige og vakre.