Den kristne boken

Hvorfor kjøpe en kristen bok?

Mange av våre bøker gir innsikt i det grunnleggende i den kristne troen: Hvem er Gud? Hva er et menneske? Hvordan får man tro? Hvordan leve sammen med andre? Hvordan takle livskriser?

Bokhandelen har bøker som kan inspirere til gruppesamtale eller til å undervise andre om tro.

Av og til trenger man en bok til en venn i sorg eller for å oppmuntre noen i hverdagen. Slike bøker har vi mange av, også ganske små oppmuntringsbøker.

Hvordan kan Gud gripe inn i folks hverdag? I bokhandelen kan du finne bøker som forteller om personlige opplevelser av dette, både fra vår egen tid og i tidligere generasjoner.

Vi har bøker som drøfter samfunnsspørsmål, og da gjerne ut fra et kristent livssyn.
I bokhandelen finnes et rikt utvalg av bøker som løfter blikket vårt utover til andre land og folkeslag, der norske misjonærer over lang tid har arbeidet på mange kontinenter.

Den kristne boken har gitt vesentlige bidrag til det Norge vi har i dag. Hvorfor kan vi si dette?

I den jødiske tradisjonen har det skriftlige ordet alltid vært viktig, for å bevare folket sin historie, men mest for å gi videre det jødene betraktet som Guds historiske åpenbarelse. Denne overleveringen på bokruller ble det viktigste av alt, og studiet av disse skriftene fikk høy prioritering.

De første kristne levde i denne tradisjonen. Ikke en eneste bok i Bibelen ble nedskrevet av Jesus, men skriftene som handlet om han, ble grunnleggende i de kristne kirkene. Og etterhvert gikk man over fra bokruller til bøker, først handskrevet, gjort for det meste i klostrene, og så ble boktrykking etablert fra ca 1450 og utover. Bøkene var dyre og dyrebare og ble tatt godt vare på.

Det er nesten umulig å tenke seg reformasjonen uten skriftene til Martin Luther og andre sentrale personer, skrifter som spredte deres tanker og ikke minst ga inspirasjon til dem som hadde fått den nye forståelsen av frelse ved tro på Jesu gjerning og Guds ord som grunnlagsdokument. I de store protestantiske vekkelsene, særlig fra ca 1700, ble bøker stadig viktigere, også fordi folk etter hvert fikk opplæring i lesing og skriving. Slik var det også i Norge for 200 år siden da Hans Nielsen Hauge levde og forkynte. Han skrev bøker og publiserte dem selv og ble sin tids mest leste forfatter. Den haugianske vekkelsen transformerte på mange måter vårt land, og boken var svært viktig i dette arbeidet.

De kristne bokhandlene står i denne tradisjonen. Bibelen har vært og er i stor grad fremdeles et grunnlagsdokument for hele vårt samfunn, bl.a. i lover og skolevesen. Den kristne boken skal fortsette dette arbeidet med å vise i stort mangfold hvordan Gud kommer til det enkelte menneske, og hva dette betyr i levd liv. Derfor tar vi vare på de klassiske kristne forfatterne i antikvariatet og finner fram nye og spennende bøker fra vår egen tid.