Den innbilte konflikten

Selvfølgelig er det konflikt mellom naturvitenskap og Gud, sier mange, og spør ikke om begrunnelse. Vår kultur har dannet seg en oppkonstruert konflikt mellom vitenskap og Gud. Professor Sverre Holm (Universitetet i Oslo) møter jevnlig holdninger som reflekterer en slik oppfatning. Dette har inspirert ham til å gi seg i kast med den spennende oppgaven å belyse hvordan klassisk kristen tro, med litt innsats, kan gå sammen med naturvitenskap. Resultatet er en lærerik og engasjerende bok for alle som er interessert i vitenskap, dens historie og filosofi.

Sverre Holm er professor ved Fysisk Institutt ved Universitet i Oslo.