DEN HELLIGE ÅND – kraft til liv og tjeneste

Her skriver den velkjente pastoren og forfatteren David Østby både levende og bibeltro om universets sterkeste kraft – Den Hellige Ånd. Han deler også eksempler og erfaringer om hvordan Den Hellige Ånd har gitt kraft i liv og tjeneste.