Da Norge ble luthersk

Hva vet vi så om livet og troen på 1600- og 1700-tallet? Lars Inge Magerøy bringer oss nært og levende på en tid som kan virke fjern for mange. Vi møter fargerike skikkelser fra alle samfunnslag: «Reformasjonskongen Christian 3, den standhaftige erkebiskop Olav Engelbrektsson, den mektige fru Inger til Austrått og hennes døtre og svigersønner, den folkelige dikterpresten Petter Dass, poeten Dorothe Engelbretsdatter, trollfolk, pietister og potetprester, vekkeren og gründeren Hans Nielsen Hauge, dikteren og sjelesørgeren Berte Kanutte Aarflot, og mange flere» (fra forordet).

Magerøy tar opp tråden fra Munken som endret Europa og sporer kristendommens utvikling i Norge fra reformasjonen og fram til vår egen reformator, Hans Nielsen Hauge.Da Norge ble