Brødsmuler og fadervår

Maria Berrum Lande

Fadervår – bønnen rommer alt av smått og stort vi hanskes med i vår hverdag – alt fra Guds hellighet til kneippbrød.
I denne samlingen knytter forfatteren sine dikt til hver av Fadervårs syv bønner. Diktene utforsker tematikken i bønnene og speiler forfatterens liv og tanker i møte med dem.
Illustrert av Simon Berg.