Bøker til ettertanke

De fleste bøker leser vi og plasserer i hyllen. Andre bøker bærer vi med oss og vender stadig tilbake til. «HVEM KAN GI OSS LYKKE?» av Inger Marie Aase er en slik bok. Hennes bok berører og styrker vårt forhold til Gud.

At Inger Marie skriver, er en gåte. Hun har ikke krefter. Skal hun noe sted, trenger hun en madrass å ligge på. Slik har hun hatt det i mange år. Da hun fikk kreft for et par år siden, ble hun enda mer kraftløs.

Hun fikk trøst i møte med Salmenes bok i Bibelen. De skildrer følelsene akkurat slik de er. Her er takknemlighet, jubel og lovsang, men også dyp fortvilelse og klage. I enkelte salmer anklages også Gud.

Ekthet

Kanskje er det denne ektheten som har berørt mange gjennom hundrevis av år. Vi aner også hvorfor mange bruker Salmenes bok som en bønnebok.

Inger Marie Aase leste samle etter salme og begynte etter hvert å skrive ned egne bønner og tekster som respons på salmene. Tekstene la hun bort. Men så forsto hun at andre kunne ha utbytte av å lese dem. Med enkle og ærlige ord deler hun sitt liv og sin relasjon til Gud.

Inger Marie og hennes tekster berører. Har jeg venner på besøk, deler jeg gjerne en av hennes responser, formet som dikt. Ordene må leses sakte, få tid til å synke inn.

Munkenes verden

De siste månedene har jeg også lest boken «Karteuseren» av den kjente forfatteren Hans Fredrik Dahl. Hans bror Jacob Dahl var første nordmann i moderne tid som ble munk i karteuserordenen, den «strengeste» av alle katolske ordenssamfunn.

Hans Fredrik har gjennom alle år besøkt sin bror og holdt godt kontakt med ham. I 2005 skrev han boken «Kalt til stillhet – Min bror Dom Filip». Foredrag og andre tekster fra sin bror har han tatt godt vare på. I denne boken formidler han de videre til oss og gir en flott innsikt i hva karteuserne står for.

Boken er nydelig med god bruk av bilder fra ordenens klostre rundt om i verden. Her er også en grafisk utforming som står til innholdet. Og tekstene griper. Vi får en innsikt i ordenens liv og spiritualitet. Dessuten lærer vi litt om klosterløfter, lydighet, anger, barmhjertighet, herlighet, askese og mye mer. Stor takk til forfatteren, som har tatt oss med inn i denne tankeverden!

Tor Kristiansen