BKB

Foredrag 4. oktober

Ved Tarald Ueland: Bli kjent med kunstmaler og salmedikter Svein Ellingsen.Salg av bøker av Svein Ellingsen. Mer info om foredrag her